scorefive.com
  Player
Password
forgot password?
Technology Partner


Community Partners
 
 
  20-Apr-2019 04:33 GMT  

歡 迎 回 到 Score Five 參 與 本 網 頁 第 二 季 的 賽 事 , 希 望 大 家 於 本 季 有 出 色 的 表 現 。

於 本 季 , 我 們 已 準 備 二 十 五 份 大 獎 , 當 中 包 括 隨 機 抽 獎 , 保 證 每 位 玩 家 都 有 機 會 獲 得 本 遊 戲 之 獎 品 。 Score Five 繼 續 一 貫 作 風 , 成 為 最 富 娛 樂 及 最 富 挑 戰 性 的 足 球 競 猜 遊 戲 。 最 吸 引 的 更 是 本 遊 戲 費 用 全 免 , 而 本 季 賽 事 更 增 加 大 量 獎 品 , 增 添 更 多 樂 趣 ! !

Score Five 製 造 出 一 個 競 爭 的 平 台 , 好 讓 各 位 與 朋 友 及 敵 人 於 足 球 賽 事 上 逐 一 競 猜 , 英 格 蘭 超 級 聯 賽 ( 1 6 份 獎 品 ) 、 英 格 蘭 足 總 盃 ( 6 份 獎 品 ) 、 歐 洲 聯 賽 冠 軍 盃 ( 3 份 獎 品 ) 及 於 2 0 1 0 年 舉 辦 的 世 界 盃 。

你 只 需 要 輸 入 每 輪 明 智 的 預 測 , 就 有 機 會 捧 走 獎 品 ! !

在 每 輪 賽 事 中 , 玩 家 不 單 要 輸 入 賽 果 - 勝 、 敗 或 和 - 更 要 輸 入 每 隊 的 入 球 數 字 。 在 本 新 球 季 , 你 若 在 賽 事 中 定 為 banker 的 實 際 賽 果 與 閣 下 預 測 的 賽 果 完 全 相 同 , 閣 下 就 能 獲 得 獎 勵 分 數 。 因 此 , 本 遊 戲 將 會 有 更 多 分 數 及 更 多 得 獎 機 會 。

本 遊 戲 並 無 任 何 虛 構 的 球 隊 : 所 有 競 猜 遊 戲 都 會 根 據 現 實 的 球 賽 而 進 行。每 場 賽 事 最 高 為 5 分 , 包 括 正 確 預 測 賽 果 及 入 球 數 字 - 因 而 稱 為 Score Five ! 想 知 道 遊 戲 玩 法 , 請 參 考 How to play

另 外 , 我 們 會 定 期 為 大 家 帶 來 賽 事 分 析 及 回 顧 , 包 括 由 Damon 主 席 寫 的 "Five Spices" 、Statto 教 授 寫 的 "Bunch of Fives" , 以 及 我 們 的 專 家 Magic Mike 所 撰 寫 的 "High Fives"他 更 於 2 0 0 8 / 0 9 年 度 打 敗 Beeb's Lawro , 今 年 他 會 再 度 出 擊 , 為 玩 家 作 出 每 場 球 賽 的 預 測 及 分 析 。

為 閣 下 的 酒 吧 、 俱 樂 部 、 辦 公 室 等 製 造 一 個 獨 一 無 二 的 聯 盟 , 並 邀 請 各 界 親 友 參 與 本 季 賽 事 。 所 有 聯 盟 會 自 動 加 入 我 們 的 全 國 和 全 球 聯 盟 競 猜 遊 戲 。 閣 下 只 需 要 登 記 成 為 我 們 的 會 員 , 便 可 以 加 入 本 遊 戲 的 公 眾 聯 盟 , 以 及 享 受 遊 戲 為 您 帶 來 的 樂 趣 。

除 了 至 尊 無 上 』 的 榮 譽 外 Score Five 還 為 玩 家 準 備 了 一 些 由 Score Five 或 贊 助 商 所 送 出 的 獎 品 。 於 2 0 0 9 / 1 0 季 度 英 超 聯 期 間 ,我 們 設 有 每 月 最 佳 成 績 及 總 括 全 季 成 績 的 豐 富 獎 品 , 包 括 現 金 獎 及 維 珍 航 空 之 機 票 乙 張 。

仲 等 ? 立 即 登 記 成 為 會 員 , 向 你 既 朋 友 挑 戰 啦 ! ! 

考 你 眼 光 , 祝 君 好 運 ! !

Score Five 管 理 層

About | Advertise | FAQ | Rules | Help | Terms | Privacy
© 2008-2009 Score Five